Cenas

Minhauzena muzeja cenrādis.

IEEJAS BIĻETES MUZEJĀ:
pieaugušajiem EUR 5,00
skolēniem, pensionāriem EUR 3,00
gida pakalpojumi grupām EUR 20,00
Minhauzena muzeja ģimenes biļete
2+1 EUR 10,00
2+2 EUR 12,00
2+3 ..
EUR 15,00
BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS:

–       pirmskolas vecuma bērniem
–       muzeju darbiniekiem
–       skolēnu grupu pavadošajiem skolotājiem ( 10 bērni – 1 skolotājs)
–       žurnālistiem, uzrādot žurnalista apliecību
–       tūristu grupu pavadošajiem gidiem
–       autobusu vadītājiem

FOTOGRAFĒŠANĀS Bez maksas
TĒRPU ĪRE EUR 2,00
PIKNIKA VIETU ĪRE
PIKNIKA NOJUMES ĪRE
TELTS ĪRE
EUR 10,00
EUR 20,00
EUR 10,00/h
MINHAUZENA ATRAKCIJU KUĢIS
Kuģa apmeklējums EUR 2,00
Minhauzena Pasaules kompleksā biļete
Pieaugušie EUR 12,00
Skolniekiem (ar atrakciju kuģi)

Skolniekiem (bez atrakciju kuģa)

EUR 7,00

EUR 6,00

Pensionāri EUR 6,00
MINHAUZENA MEŽA TAKA
Pieaugušajiem EUR  5,00
Skolēniem, pensionāriem EUR  3,00
TAKA UZ ALUS KAUSU
Pieaugušajiem EUR  3,00
Skolēniem, pensionāriem EUR  2,00
KOMPLEKSĀ 2 TAKU APMEKLĒJUMA BIĻETE
Pieaugušajiem EUR  7,00
Skolēniem, pensionāriem EUR  4,00