Muzeju Nakts 2024 arī Minhauzenā!

Muzeju Naktī Minhauzena stāsti Duntes muižā!
Sākums sestdien 18. maijā, plkst. 19:00