Veltījuma koncerts Ivara Strautiņa dzimšanas dienai

Konts ziedojumiem:

Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV53PARX0015209500002