Tiek uzlabotas muzeja iekštelpas!

Neskatoties uz to, ka muzeji valstī šobrīd ir slēgti, mēs turpinam uzlabot arī muzeja iekštelpas.

Esam papildinājuši informāciju par mūsu iecienītākajām vaska figūrām informatīvos plakātos!

Nevar sagaidīt, kad varēsiet tos apskatīt!