Muzeja vēsture

“daudzus gadsimtus mani šeit atceras… patīkami…”
/ Minhauzens/

2005. gada 32. maijā Hieronīms Kārlis Frīdrihs barons fon Minhauzens 285 gadu vecumā  beidzot atgriezās savā Duntes muižā, kur tika izveidots muzejs. Muzeja ēka ir uzbūvēta tieši  tajā pat vietā, kur 18. gadsimtā atradās Duntes muižas kungu māja. Pirms tam Minhauzenam nācās mitināties citur-  vecā Duntes muižas kroga telpās.

muiza 23

1990. gadu sākumā Duntē, kur tolaik atradās Limbažu novadpētniecības muzejs, muzeja speciālisti sadarbībā ar profesoru Gunāru Pakalnu, sagatavoja nelielu  izstādi par novadnieku Hieronīmu Kārli Frīdrihu baronu fon Minhauzenu. Izstāde guva milzīgu atsaucību. 1999.gadā muzeju savā pārvaldījumā pārņēma Liepupes pagasts.

Diemžēl 2001. gada 1.martā ugunsgrēks ēku izpostīja. Pēc ugunsgrēka Liepupes pagasta darbinieki  atvēra pagaidu ekspozīciju Liepupes pagasta pārvaldes namā.

2004. gadā muzeju pārņēma jauni īpašnieki – SIA “Minhauzena pasaule”. Jau 1. aprīlī, pateicoties jauno īpašnieku apņēmībai, Liepupes pagasta mājā tika atvērta ekspozīcija “Ceļojums laikā kopā ar Minhauzenu.” Tā paša gada rudenī jau bija ielikti pamati jaunajai muzeja ēkai.

Rezultāts, kas tika sasniegts ar lielu darbu un līdzekļiem, ko ieguldījuši divi latviešu uzņēmēji – Ivars Strautiņš un Atis Sausnītis, varētu likt lepoties pašam baronam Minhauzenam. 2005. gada 32. maijā, pirmo apmeklētāju priekšā tika svinīgi vērtas vaļā  jaunās muzeja ēkas durvis un visi patiesie barona Minhauzena stāsti atkal atdzīvojās..

Kopš tā laika, katru gadu, 32. maijā muzejs svin dzimšanas dienu- ar vienu svecīti un vairākām tortēm (cik gadu, tik tortes!)

MinhauzensMuzeja vēsture