Cenas Minhauzena pasaulē

IEEJAS BIĻETES MUZEJĀ:

pieaugušajiem

EUR  3,50

skolēniem, pensionāriem

EUR 2,50

gida pakalpojumi grupām

EUR 20,00

gida pakalpojumi ģimenēm

EUR   10,00

BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS 

-       pirmskolas vecuma bērniem

-       muzeju darbiniekiem

-       skolēnu grupu pavadošajiem skolotājiem ( 10 bērni – 1 skolotājs)

-       žurnālistiem, uzrādot žurnalista apliecību

-       tūristu grupu pavadošajiem gidiem 

-       autobusu vadītājiem 

FOTOGRAFĒŠANĀS

Bez maksas

TĒRPU ĪRE

EUR   2,00

PIKNIKA VIETU ĪRE
PIKNIKA NOJUMES ĪRE

TELTS ĪRE

EUR 15,00
EUR 30,00

EUR 10,00/h

 MINHAUZENA ATRAKCIJU KUĢIS 

Kuģa apmeklējums

EUR 2,00

AUTO STĀVVIETA 

Vieglās automašīnas

EUR 2,00

Autobusi

EUR 5,00

MINHAUZENA MEŽA TAKA

Pieaugušajiem

EUR  3,50

Skolēniem, pensionāriem

EUR  2,50

TAKA UZ ALUS KAUSU 

Pieaugušajiem

EUR  2,50

Skolēniem, pensionāriem

EUR  2,00

KOMPLEKSĀ 2 TAKU APMEKLĒJUMA BIĻETE

Pieaugušajiem

EUR  5,00

Skolēniem, pensionāriem

EUR  3,00

ŠAUTUVE

Pieci šāvieni

EUR 3,00

Desmit šāvieni

EUR 5,00

MinhauzensCenas Minhauzena pasaulē