Minhauzena Pasaule

“…Tāds nu es reiz biju…” 
/ Minhauzens/

Vēstures fakti liecina, ka Hieronīms Kārlis Frīdrihs fon Minhauzens ir vācietis un dzimis Bodenverderas pilsētā barona Georga Oto fon Minhauzena ģimenē 1720. gadā kā ceturtais bērns. Jau divpadsmin gadu vecumā viņš pieņemts par pāžu prinča Ulriha galmā, kad tas pāris gadus vēlāk posies uz Krieviju, lai tur vadītu kirasieru pulku, viņam līdzi devies arī vēl gluži jauniņais barons fon Minhauzens.

01160007

Barons Minhauzens ir tipisks 18. gs. muižnieku pārstāvis, kura galvenā nodarbošanās un izpausmes veids bija karš un medības. Nav apšaubāms, ka 1739. gadā viņš piedalījies krievu – turku karā un pēc dažiem gadiem arī krievu – zviedru karā. Minhauzens ir dienējis un dažus gadus uzturējies arī Rīgā.  Liepupes pagasta Pernigeles baznīcas grāmatā ir saglabājies liktenīgais ieraksts – 1744. gada 2. janvārī kirasieru leitnants Hieronīms Kārlis Frīdrihs fon Minhauzens ir salaulājies ar tiesneša barona fon Duntena meitu Jakobīni. Laulībā viņi nodzīvoja 46 gadus. Lai gan lielāko savas dzīves daļu Minhauzens kopā ar Jakobīni pavada Bordenverderā, skaistākie un neaizmirstamākie dzīves mirkļi ir bijuši tieši Duntē. Hieronīms Kārlis Frīdrihs fon Minhauzens mirst 1797. gadā, bet viņa neierobežotā fantāzija un intriģējošā personība devusi impulsu rakstniekiem un dramaturgiem apvīt viņa vārdu leģendām.

2005. gada 32. maijā barons Minhauzens ir atgriezies Duntes muižā – muzejā, savā sapņu zemē Ulubelē.

Te viss ir patiess – tikai citādāks!

..es atzīšos: ”Šīs lietas skan dīvaini.
 Bet katram, kam ir kaut mazākās šaubas par to,
 ko esmu Jums stāstījis,
 varu sirsnīgi ieteikt doties pašam uz mēnesi.
 Tur viņš varēs pārliecināties,
 ka reti kāds no tiem cilvēkiem,
 kas ceļojuši uz mēnesi un atgriezušies, 
savās runās bijuši tik patiesi kā es”.
/ barons Minhauzens

MinhauzensMinhauzena Pasaule